демонстрационен безплатен уебсайт на неправителствена ...

Мисия на неправителствената организация

Това е демонстрационен профил с безплатен уебсайт на неправителствена организация в Информационния портал за НПО в България. При нужда от съдействие за създаването на профил на вашата организация се свържете с администраторите на портала.

Цели на организацията

Целта на профила и безплатния уебсайт към него е да демонстрират функционалностите на НПО Портала. Моля да ни извините, ако сте попаднали на този профил при търсенето на друга информация.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info