демонстрационен безплатен уебсайт на неправителствена ...

Демонстрационна под-страница с външни връзки

Услугата "Безплатна уебстраница" е предназначена за организации, регистрирани в НПО Портала, които не желаят или не могат да си позволят да плащат на професионалисти за поддържането на самостоятелен свой сайт.


Функционалностите на безплатната уебстраница са ограничени, но това може да се компенсира със създаването на връзки към други публикации, в НПО Портала или другаде, а също и с възможностите да форматирате текст по свое усмотрение. Примерът, който предлагаме тук, е с годишните отчети на НПО. За да бъдат видими на вашата безплатна страница, е необходимо следното:

  1. Публикувайте отчета си в секция "Библиотека" на Портала (или на друга уебстраница);
  2. След одобрение от администратора намерете документа в секция "Библиотека" и копирайте адреса;
  3. Създайте подходящ текст тук;
  4. Създайте хиперлинк с копирания адрес към текста, като използвате бутона в лентата за редактиране.

Ето как би могло да изглежда представянето на годишните отчети:


* * *


По същия начин и по всяко време можете да добавяте нови текстове. 

При нужда от съдействие се свържете с администраторите на НПО Портала или ни пишете тук.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info