демонстрационен безплатен уебсайт на неправителствена ...

Инструкции за създаване на нова под-страница с таб в менюто за навигация

Към автоматично генерираните под-страници потребителят може да добавя и уникални собствени такива с изцяло въведена и редактирана от него информация. Всяка създадена от потребител под-страница позволява включването на външни връзки към публикации в Портала или другаде, например Годишни отчети, Новини и пр. (вж. предложените демо страници в този сайт). Добавянето на такива страници ще бъде отразено автоматично и в менюто за навигация на собствения уебсайт.

За добавяне на нова страница натиснете бутон „ЗА НАС" и след това бутон „Създай нова страница" в горната част на екрана. Попълнете:
  • Меню заглавие. Текстът ще се изпише в съответния бутон в менюто за навигация.
  • Заглавие. Тестът ще се показва най-отгоре при отваряне на новата страница.
  • Описание. Текстът ще се показва под заглавието при отварянето на новата страница.
  • Съдържание. Впишете текста, който ще съдържа страницата.

Веднъж създаден, уебсайтът, вкл. неговите под-страници и табове в менюто за навигация, може да бъде редактиран по всяко време. Редакцията се извършва през таба „Уеб страница" на профила на организацията, като процесът е сходен с този при първоначалното създаване.  Възможна е и промяна на избрания дизайн чрез нов избор от възможните три варианта.

При нужда от съдействие се свържете с администраторите на НПО Портала или ни пишете тук.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info